Description

Dit zich prachtig ontwikkelende jonge druppelschildpadje is vorig jaar bij een temperatuur van ± 26°C uitgebroed. De kans is dan ook zeer groot dat het een mannetje is.

De druppelschildpad is in de zomer van 2019 geboren. Het dier eet goed, groeit snel en is actief en alert.
125.00 €

Contact

Rein Wiarda
0582541822
9033XC
Leeuwarden
Nederland
Write Form

Clemmys guttata - druppelschildpad
Ga naar boven