Huisvestingsrichtlijn roodwang- / geelwang- / geelbuikschildpad (Trachemys scripta ssp)

Auteur: Jan Boonstra, ESF 

 

 Herkomst 
 Zuidoostelijk deel van de Verenigde Staten
 Biotoop / habitat  Vijvers, rivieren, moerassen, waterlopen
 Maximale lengte (cm)
 29
 Maximaal gewicht (kg)
 
 Levensverwachting (jaren)
 meer dan 25

 

 Type terrarium  Aqua-terrarium
 Aantal  1-2
 Oppervlakte (m2)
 1,5 x 0,5
 Hoogte (m)
 0,5
 Extra per dier (m2)
 lengte, breedte en hoogte 20% extra per dier

 

 Temperatuur (°C)  22-30°C, onder warmtelamp tot 35°C, tijdens winterrust lagere
 temperaturen; de luchttemperatuur gelijk aan of hoger dan de
 watertemperatuur om verkoudheid te voorkomen.
 Luchtvochtigheid (%)
 Is door aquariumomstandigheden al relatief hoog.

 

 Waterdeel (%)
 1,5 x 0,5 x 0,5 m (lxbxh), diepte min. 30 cm
 Bodembedekking

 Land: grof zand (eileg) met een diepte van 25 cm, water: geen of grind. Een steen of
 boomstam voor het zonnen bij het water.

 Verlichting  Zon, spotlamp 50-100W, UVB-lamp of vitamine D3 in voeding.
 Voedsel
 Waterinsekten, wormen, slakken, magere vis- en vlees producten, waterplanten,
 paardebloem, sla, andijvie, tomaat, schalen van kippeneieren, sepiaschelpen.
 

Ondersoorten
Trachemys scripta elegans (roodwangschildpad)
Trachemys scripta scripta
(geelbuikschildpad)
Trachemys scripta troosti
(geelwangschildpad)

Aanbevelingen voor de kweek
Om stress te voorkomen, kunnen man en vrouw het beste apart worden gehouden. Voor de paring kunnen zij enige malen bij elkaar geplaatst worden. Het vrouwtje vertoont baltsgedrag door met voorpoten te wapperen tegenover het mannetje. Een winterrust of -slaap van 2 tot 3 maanden is bevorderlijk voor het verkrijgen van nakweek. Het vrouwtje legt de eieren in het landgedeelte op een diepte van ca. 20 cm. De eieren hebben een leerachtige schaal. Deze kunnen worden geplaatst (niet draaien, merken met zacht potlood) in een doos of bakje met substraat van vermiculiet of Seramis, dat gezet moet worden in een broedstoof met een temperatuur van 27 tot 30°C. Bij 27°C  worden uitsluitend mannetjes geboren, bij 30°C uitsluitend vrouwtjes. Een legsel bevat doorgaans 3 tot 8 eieren. De broedtijd is 65 tot 86 dagen. Uitgekomen jongen moeten qua temperatuur en vochtigheid onder broedstoofcondities blijven tot de dooierzak in het lichaam is opgenomen. Daarna kunnen de ca. 3 cm grote jongen worden geplaatst in een klein bakje met een waterstand van 2 tot 3 cm, die geleidelijk met het opgroeien kan worden verhoogd. Zorg voor schuilplaatsen en voor een plek onder een warmtespot. Wennen aan voedsel gaat met klein levend voer: tubifex, muggenlarven, wormpjes, watervlooien, waarna geleidelijk overgaan op dieet voor volwassen. Dieren worden groot en hebben daarom een grote bak nodig. Vanwege het overaanbod van Trachemys scripta, wordt nakweek vooralsnog afgeraden.

Opmerkingen 
Een zeer ruime waterfiltercapaciteit is vereist, omdat de volwassen dieren veel watervervuiling veroorzaken. De soort is aan te bevelen voor serieuze beginners met voldoende ruimte. 

Literatuur 

  • Bächter, Bruno. De roodwangschildpad, Trionyx 4 (2006), blz. 102-120, vert. Lies Niessen.
  • Borg, J.P. ter, 2005. De roodwangschildpad, de geelwangschildpad, en de geelbuikschildpad, een eenvoudige handleiding. Lacerta 63 (1): 34-42.
  • De roodwangschildpad in Special waterschildpadden, Nederlandse Schildpadden Vereniging 1995.
  • Hennig,  Andreas S. : Zierschildkröten, 2003, Terrarien Bibliothek Natur und Tier Verlag, Münster  ISBN 3-931587-84-3
  • Hennig, Andreas, S., 2004. Haltung von Wasserschildkröten, Terrarien Bibliothek, Natur und Tier Verlag, Münster, ISBN 3-931587-95-9.
  • Hennig, Andreas, S., 2004. Die Gelbwangen-Schmuckschildkröten Trachemys scripta scripta, serie Art für Art, Natur und Tier Verlag, Münster, ISBN 3-937285-14-8.
  • Zwartepoorte, H.A. et al. 2006. Ordnung Schildkröten in: Engelmann, H.E. (samensteller), 2006. Zootierhaltung, Reptilien und Amphibien, Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main, ISBN 3-8171-1743-.
  • Varkevisser, H., 1982. Een speciaalaquarium voor de roodwangschildpad (Chrysemys scripta elegans). Lacerta 40(4): 66-67.
  • Zwartepoorte, H.A. et al. 2006. Ordnung Schildkröten in: Engelmann, H.E. (samensteller), 2006. Zootierhaltung, Reptilien und Amphibien, Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main, ISBN 3-8171-1743-4.
Ga naar boven