Turtle Survival Alliance webinar

Het NBSV beschermingsproject 2020-2021 stond in het teken van de Madagaskar stralenschildpad. Afgelopen week was er een engelstalig webinar van de Turtle Survival Alliance over de laatste ontwikkelingen van het project: Confiscation to Reintroduction: Returning Radiated Tortoises to the Wild. Terugkijken van het webinar kan hier.

Doelstelling NBSV

De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die zich in gevangenschap bevinden en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast steunt zij nationale en internationale beschermingsprojecten en organiseert landdagen waarop Belgische en Nederlandse liefhebbers van deze dieren elkaar kunnen ontmoeten.

Trionyx cover