Nieuwsbrief van de Projectgroep GGP en Juridische Zaken van het PVH

Nieuwsbrief van de Projectgroep GGP en Juridische Zaken van het PVH

Voor de NBSV-leden staat er na de login op de homepage de eerste nieuwsbrief van de Projectgroep GGP en JZ (Juridische Zaken) van het PVH. Deze nieuwsbrief is volledig gewijd aan de Huis- en hobbydierenlijst. Er wordt uitgelegd wat het PVH tegen de verboden doet die voortkomen uit deze lijst. Ook biedt deze nieuwsbrief de mogelijkheid om zélf mee te stemmen over de diersoorten waarvoor het PVH gaat procederen.

Doelstelling NBSV

De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die zich in gevangenschap bevinden en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast steunt zij nationale en internationale beschermingsprojecten en organiseert landdagen waarop Belgische en Nederlandse liefhebbers van deze dieren elkaar kunnen ontmoeten.

Trionyx cover