Nalatenschapscommissie

Naar aanleiding van enige gevallen waarbij houders van schildpadden door ziekte en/of overlijden niet meer voor hun dieren konden zorgen, en waarbij de hulp van leden van de vereniging werd ingeroepen, heeft het bestuur van de NBSV in 2019 een nalatenschapscommissie ingesteld. Deze bestaat uit Robert Jan Bras, Rob Verhoeks, Jan Boonstra, Job Stumpel, Conny Hoogendijk en Rein Wiarda.

De commissie zal in de naaste toekomst op verzoek bemiddelen om schildpadden die verzorgd moeten worden t.g.v. van overlijden van de houder of schildpadden waar de houder (tijdelijk) niet meer voor kan zorgen, tijdelijk of permanent onder te brengen bij andere houders, leden van de NBSV. Hiervoor is eind 2019 een werkwijze op hoofdlijnen ontwikkeld en vervat in een regelement in de zin van artikel 17 uit de statuten. Ook is een oproep voor opvangadressen via de website gedaan. Ook u kunt zich opgeven (link). Bij voorbaat dank voor uw inzet voor deze belangrijke activiteit!