NBSV Kweekarchief - doel, belang en opzet

Doel

Doel van het kweekarchief is tweeledig. In de eerste plaats is het van belang om een goed inzicht te verkrijgen in de kweekresultaten binnen de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging. Hiervan afgeleid is het secundaire doel om door middel van deze resultaten aan te tonen dat er op een verantwoorde wijze met deze kwetsbare groep dieren wordt omgegaan binnen de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging.

Belang

Het belang van het kweekarchief wordt naar mijn idee nogal onderschat. Zo laait de discussie over het verantwoord houden van de door eenieder van ons liefdevol verzorgde schildpad(den) steeds weer op. Het kweekarchief is een middel bij uitstek om aan te tonen dat wij het houden en verzorgen van schildpadden zeer serieus nemen. In de discussie met de overheid over het verantwoord houden van schildpadden nemen de behaalde resultaten een belangrijke rol in. Dit zal in de toekomst alleen nog maar toenemen en de verwachting is dat in de (nabije?) toekomst slechts die soorten nog gehouden zullen mogen worden waar aantoonbaar mee gekweekt wordt.

Ook in de discussie over de wettelijke vereisten – denk aan bezitsontheffing, unieke identificatie en CITES-document bij overdracht van A-lijst soorten kunnen de aantallen nakweek een rol gaan spelen. Eigenlijk jammer te moeten constateren dat nog niet elke schildpaddenliefhebber binnen de NBSV de weg naar het kweekarchief gevonden heeft.

Een mogelijke extra rol die het kweekarchief zou kunnen gaan vervullen, is het in contact brengen van mensen die een bepaalde schildpad zoeken. Regelmatig bereiken mij vragen van mensen die een bepaalde soort zoeken. Ik neem dan contact op met de kweker van de gevraagde soort. Indien daar prijs op wordt gesteld, moet contact tussen verzoeker en aanbieder verder zelf gelegd worden.

Opzet

De opgegeven resultaten worden direct verwerkt. De kweker/opgever krijgt altijd melding van de verwerking van de gegevens. Indien het meerdere soorten betreft, wordt een overzicht van de opgave in het kweekarchief ter verificatie toegezonden.

Zoals u in het register kunt zien, worden geen naam- en adresgegevens opgenomen, slechts de wetenschappelijke naam van de soort, het aantal en het totaal aantal kwekers per soort voor wat betreft de laatste twee jaren. Het register wordt op de site regelmatig bijgewerkt als er nieuwe meldingen bij zijn gekomen. Afhankelijk van de opgave zal dat ongeveer eens per maand zijn. Het opgeven is door middel van het online opgaafformulier nakweek erg eenvoudig gemaakt.

Rob Verhoeks
Kweekarchief NBSV