Kweekresultaten 2023

Inmiddels staat het aantal opgegeven kweekresultaten voor 2023 op 424 stuks door 24 kwekers. Mocht je vergeten zijn jouw nakweek op te geven, kan dat nog altijd door middel van dit formulier. Na het insturen krijg je ook een mailtje voor je eigen administratie. Zojuist is de tabel met de resultaten bijgewerkt tot en met 10 juni jl. 

Doelstelling NBSV

De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die zich in gevangenschap bevinden en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast steunt zij nationale en internationale beschermingsprojecten en organiseert landdagen waarop Belgische en Nederlandse liefhebbers van deze dieren elkaar kunnen ontmoeten.

Trionyx cover