Kinosternon vogti

De nieuwe Europese soortenlijst

In de eerste editie van Trionyx van dit jaar heeft u kunnen lezen over de uitkomsten van de CITES-conferentie CoP19. De Europese Unie verwerkt deze uitkomsten in een eigen Verordening met bijlagen, die soortenlijst wordt genoemd. Op 15 mei 2023 is de nieuwe Verordening (EU) 2023/966 gepubliceerd.

Deze verordening houdt een wijziging in van de oorspronkelijke Verordening (EG) nr. 338/97. De ingangsdatum van de nieuwe soortenlijst is 20 mei 2023. Dan eindigt ook de overgangsperiode die op 23 februari 2023 was begonnen.

Voor de schildpadden geldt dat de nieuwe Europese Verordening overeenkomt met de nieuwe CITES-appendices. Dat betekent in dit geval dat onderstaande schildpaddensoorten op een andere, hogere bijlage zijn opgenomen.

Schildpadden op hun nieuwe bijlage

Bijlage A

Batagur kachuga - gewone dakschildpad

Cuora galbinifrons - achterindische doosschildpad

Kinosternon cora – modderschildpad

Kinosternon vogti – modderschildpad

Nilssonia leithii - Leiths drieklauwschildpad (weekschildpad)

Bijlage B

Apalone spp. - drieklauw weekschildpadden) (1)

Chelus fimbriatus - Amazone Matamata (2)

Chelydra serpentina – bijtschildpad

Claudius angustatus – Grootkopmodderschildpad

Graptemys barbouri - zaagrug- of landkaartschildpad

Graptemys ernsti – idem

Graptemys gibbonsi – idem

Graptemys pearlensis – idem

Graptemys pulchra – idem

Kinosternon spp. - modderschildpadden (3)

Macrochelys temminckii – alligatorschildpad

Rhinoclemmys spp. – aardschildpadden

Staurotypus salvinii - Salvins modderschildpad

Staurotypus triporcatus - grote Midden-Amerikaanse modderschildpad

Sternotherus spp. – muskusschildpadden

(1) Behalve de ondersoort Apalone spinifera atra (Bijlage A)

(2) Inclusief Chelus orinocensis (Orinoco Matamata)

(3) Uitgezonderd de soorten op Bijlage A

Wat verandert er voor u?

Heeft u een soort uit de bovengenoemde lijst? Dan verandert er dit voor u:

  • Bijlage A-soorten moeten worden gechipt (tenzij het gewicht minder dan 500 gram is).
  • Voor overdracht binnen de EU van bijlage A-soorten heeft u een EU-certificaat nodig. U kunt hierbij gebruik maken van het overdrachtsformulier dat u kunt vinden op het ledendeel van onze website.
  • Voor de Bijlage B-soorten moet u binnen de EU de legale herkomst kunnen aantonen.
  • Voor in- en uitvoer van of naar landen buiten de EU heeft u een CITES-vergunning nodig.
  • Van bijlage A- en B-soorten moet u een register bijhouden. Het is overigens aan te raden om al uw dieren in een register op te nemen.
  • Ongeacht op welke bijlage de soort wordt opgenomen, moet u in ieder geval kunnen aantonen dat u uw dier heeft verkregen voordat de soort werd opgenomen op een CITES-appendix of op een hogere appendix is geplaatst.

Tot slot

De volledige verordening (EU) 2023/966 vindt u hier

Wilt u weten welk CITES-document u nodig hebt? Kijk dan hier.

Doelstelling NBSV

De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die zich in gevangenschap bevinden en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast steunt zij nationale en internationale beschermingsprojecten en organiseert landdagen waarop Belgische en Nederlandse liefhebbers van deze dieren elkaar kunnen ontmoeten.

Trionyx cover