In memoriam Fons Schipperijn

Op 20 januari 2021 is in zijn woonplaats Noordwijk overleden ons verenigingslid Dr. A.J. M. Schipperijn in de leeftijd van 90 jaar. Boven de overlijdenskaart staat in Egyptische hiëroglyfen (vertaald): “Moge de goede god mij leven geven voor eeuwig en altijd in gerechtigheid”. We hebben Fons Schipperijn leren kennen als een zeer betrokken verenigingslid en als kenner en enthousiast liefhebber van schildpadden. Hij was lid vanaf de begintijd van de Nederlandse Schildpadden Vereniging. Hij staat al genoteerd op een ledenlijst van 23 februari 1975. Fons had een grote interesse in schildpadden, maar daarnaast ook voor andere soorten reptielen en amfibieën, andere diergroepen en ook planten. Ook schelpen hadden zijn interesse, zo was hij tot vrij kort geleden werkzaam als vrijwilliger bij Naturalis bij het op orde brengen van de collectie schelpen.
 
Ook was hij schrijver van een aantal artikelen, ook in het tijdschrift Lacerta. Zo schreef hij in de jaren ’80 over herpetologische waarnemingen aan de kust van Zuid-Portugal, over een onverwachte kruising tussen de modderschildpadden Kinosternon subrubrum en Kinosternon flavescens, als ook over het kweken met kolenbranderschildpadden. Zijn achtergrond als internist bleek uit een artikel over het reanimeren van een bijna verdronken muskusschildpad. Dat bijna verdrinken werd veroorzaakt door een verkeerd aangebrachte aanzuigslang van een filterpomp. Fons was ook kritisch op eigen en andermans fouten bij het houden en kweken van schildpadden. Zo hield hij samen met Fred Fleminks op 1 september 2012 op de landdag in België een lezing met als titel “Met de billen bloot: een lezing over fouten”. Fons nam actief aan de landdagen deel. Hij was er vrijwel altijd, vergezeld door zijn goede vriend Jan Louwman. Bij lezingen en presentaties had hij altijd wel een vraag, opmerking of aanvulling. Bij de ledenvergaderingen toonde hij zich altijd erkentelijk naar degenen die in de vereniging actief waren.
 
Hij sprak zeer gevoelsvol bij het herdenken van ons overleden erelid Henk Zwartepoorte op de landdag op 19 november 2016. En meerdere malen benadrukte hij dat vooral oudere leden zich tijdig moeten bekommeren om te voorzien in een goede plek voor hun schildpadden als zij zelf niet meer voor deze dieren kunnen zorgen. Het instellen van de nalatenschapscommissie is hier een direct gevolg van geweest. Fons heeft ook zelf gezorgd voor het tijdig overdragen van zijn schildpadden.
 
Op 26 januari heeft de uitvaart van Fons plaatsgevonden, door coronamaatregelen in besloten kring.
 
Wij gedenken met waardering en dankbaarheid voor wat Fons Schipperijn gedurende 45 jaar voor onze vereniging heeft betekend en wensen zijn echtgenote Margriet en familie sterkte toe bij het leven met dit grote verlies.

U kunt uw herinneringen aan Fons en uw medeleven achterlaten op www.ivonneclemensuitvaartverzorging.nl/condoleance.

Namens de vereniging,
 
Jan Boonstra

 

 

Wijzigingen in verband met Brexit: EU-certificaten afgegeven door VK

Heeft u een EU-certificaat? En is dit voor 1 januari 2021 afgegeven door het VK? Vanaf 1 januari 2021 is dit certificaat niet meer geldig. Ook het EU-certificaat voor meerdere overdrachten (paspoort) is niet meer geldig.Met deze certificaten mag u dus geen CITES-soort (ver)kopen of vervoeren. U mag het nog wel gebruiken om te bewijzen dat u de soort legaal gekocht of gekregen heeft. Indien u een schildpad wilt overdragen dient U voor overdracht of vervoer een nieuw EU-certificaat bij ons aan te vragen bij het CITES bureau. Het oude in VK afgegeven certificaat dient u aan CITES bureau in te sturen bij de aanvraag voor een nieuw certificaat.

Ontvangt u een CITES-soort na 1 januari 2021? Let dan ook op welk document u hierbij krijgt. Dit mag geen EU-certificaat zijn dat is afgegeven door het VK. Na 1 januari 2021 geeft het VK nog wel EU-certificaten af voor Noord-Ierland. Deze zijn wel geldig. 

CITES-vergunning nodig bij export/overdracht naar en import uit VK

Vanaf 1 januari 2021 veranderen de in- en uitvoerregels van het VK. Vanaf dan heeft u vaak (andere) CITES-documenten nodig dan de documenten die u tot 2021 nodig had. Zorg daarom dat u van tevoren de juiste documenten aanvraagt. Daarmee voorkomt u problemen bij het in- of uitvoeren van of reizen met uw CITES-soort. Vanaf 1 januari 2021 heeft u bij uitvoer naar Engeland bijvoorbeeld een exportvergunning nodig en dient er aangifte te worden gedaan bij de douane. Het in Nederland eerder afegeve CITES certificaat is NIET meer geldig vanaf die datum voor overdracht/export naar Engeland. Voor invoer uit Engeland is een invoervergunning vereist. Gaat u een CITES-soort de EU in- of uitvoeren? Dan moet U aangifte doen bij de douane. Dus vanaf 1 januari 2021 geldt dit ook voor het VK. LET OP : CITES-soorten mogen alleen via aangewezen douaneposten de EU in- of uitgaan. Invoeren mag alleen via de douaneposten op de luchthavens Schiphol en Maastricht Aachen. Via de douaneposten op deze luchthavens mag u levende dieren ook uitvoeren. Dit mag ook via de haven van Rotterdam/Vlaardingen.

Uitzondering

Gaat u in- of uitvoeren tussen de EU en het VK? En verstuurt u de producten voor 1 januari 2021? Dit valt nog onder de EU-regelgeving. Het maakt niet uit dat de zending na 31 december 2020 op de eindbestemming aankomt. Nog een uitzondering is Noord-Ierland. Het hoort bij het VK maar tot 1 januari 2025 blijven de EU-regels gelden. Gaat u bijvoorbeeld een CITES-soort van Bijlage A Noord-Ierland in- of uitvoeren? Daarvoor heeft u nog steeds een EU-certificaat nodig. 

Bron: RVO

Nieuwe editie van Trionyx verschenen

Trionyx nummer 5, de laatste van dit jaar, is zojuist verschenen. Hieronder een impressie van de cover. Deze editie bevat o.a. een artikel over de Karoo dwergschild en een artikel over een beschermingsproject van de grootkopschildpad (Erymnochelys madagascariensis), een project op Madagaskar dat door de NBSV gesteund wordt. 

Afhandeling ALV 2020

Afgelopen vrijdag 6 november is de termijn gesloten waarin de leden konden reageren op de voorgelegde bestuursvoorstellen in het kader van de schriftelijke afhandeling van de ALV. Er zijn geen opmerkingen ingestuurd. Volgens de afspraken zijn de voorstellen hiermee goedgekeurd. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijk tot het stellen van vragen.

  • Het verslag van de kascontrolecommissie is goedgekeurd. Er is decharge verleend aan de penningmeester over het gevoerde beleid in 2019.
  • Alle andere verslagen, alsmede de begroting voor 2020 zijn eveneens goedgekeurd.
  • Floris Visser en Peter Feenstra zijn allebei voor drie jaar herbenoemd.
  • Als zich geen kandidaten melden, mag het bestuur Gerrit Hofstra en Mark Klerks vragen om opnieuw samen de kaskommissie te vormen.

Inning contributie NBSV 2021

Begin december wordt de contributie voor 2021 (33 euro) afgeschreven van de bankrekening van die leden die de NBSV gemachtigd hebben om dat te doen. De leden die geen machtiging/domicilatie afgegeven hebben, dienen de contributie zelf over te maken. Dat kan op rekening NL90 INGB 0003 5600 46. Mocht u het lidmaatschap willen opzeggen, kan dat door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op basis van artikel 5 van de statuten moet de opzegging voor 2021 uiterlijk zes weken voor het einde van het kalenderjaar gebeuren.

Geen najaarslanddag op 28 november 2020

Vanwege het aanhouden van het coronavirus heeft het bestuur besloten de najaarslanddag van 28 november a.s. niet door te laten gaan. Er wordt nog gekeken om eind november een digitaal alternatief te organiseren, mede omdat ook de Belgische zomerlanddag dit jaar niet doorging. Zodra daarover meer bekend is, zal dat hier op de website vermeld worden.

Opgave kweekresultaten 2020

Nu de schildpadden deels in winterslaap gaan, is het een goed moment om de kweekresultaten van 2020 door te geven aan ons kweekarchief. Tot nu toe hebben 9 kwekers al 69 geboren dieren opgegeven. Doorgeven van de resultaten kan via het formulier in het ledengedeelte van onze website of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zoals altijd worden de resultaten vertrouwelijk behandeld en worden ze louter gebruikt voor interne verenigingsdoeleinden. Het overzicht met de resultaten over 2020 zal in een van de eerste Trionxy-edities van 2021 worden geplaatst.

De september/oktober-editie van Trionyx is er

Afgelopen week verscheen de september/oktober editie van Trionyx. In dit nummer in de eerste plaats een waardevol artikel voor houders van waterschildpadden; Jef Nijs en Peter Staljanssens staan stil bij de winterslaap, een voor vele soorten onmisbaar onderdeel van het jaarritme. In het daarop volgende artikel beschrijft Eric van den Bosch hoe hij een gehandicapte Testudo hermanni boettgeri haar mobiliteit teruggaf door middel van een zelfgemaakte rollator; een kort maar fascinerend verslag. De overige artikelen zijn natuurlijk niet minder interessant.

Trionyx sept okt 2020

Nest gelegd!

Sinds 2018 steunt de NBSV jaarlijks Sea Turtle Conservation Bonaire (http://www.bonaireturtles.org) door jaarlijks deel te nemen aan hun Adopt-A-Net programma. Hiermee “adopteren” we als vereniging een heel nest en worden we op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het nest. Begin deze maand ontvingen we de eerste update met een foto via onze conservation officer Job:

Beste Job, bon dia,
 
Goed nieuws om de week mee te beginnen: jullie geadopteerde nestje is gelegd!
 
Dit jaar is jullie nest gelegd op Klein Bonaire, ons voornaamste neststrand. We denken dat het nest gelegd is door een hawksbill, een karetschildpad. Dit is de meest bedreigde soort.
 
We verwachten dat het nest in de week van 26 oktober uit zal komen. Zodra dit gebeurt, stuur ik jullie een update.
 
Voor nu alvast een foto van het nestje.
 
Ontzettend bedankt voor jullie steun!
 
NBSV nest

Beschermingsproject 2020-2021: de stralenschildpad op Madagaskar

Het beschermingsproject dat in 2020 en 2021 door de NBSV gesteund wordt, is het TSA project voor stralenschildpadden op Madagaskar.
  Startdatum: Dec, 3 2019   Einddatum: Dec, 31 2020
€ 1.889 Gedoneerd
€ 2.000 Doel

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 22 november 2020 zijn door 20 kwekers 319 nakweekdieren opgegeven.
Ga naar boven