Bijzondere gebeurtenis op de Voorjaarslanddag 04/2019

Zaterdag 13 april 2019 heeft de NBSV haar Voorjaarslanddag gehouden. Een prima gevulde dag dankzij de organisatoren Koert Langeveld en Joris Drubbel.

Aan het einde van de lezingen is er altijd een vragenronde. Wel heel bijzonder was de vraag van Steven Mels. In tegenstelling tot ieders verwachting richtte hij zich tot Mariska van Spengen, ging voor haar letterlijk door de knieën en vroeg haar ten huwelijk!

Hoewel totaal overrompeld, heeft zij haar JA-woord uitgesproken! Op de gang zette Marnix een romantisch pianospel in en het paar werd direct in de bloemen gezet!

Mariska en Steven hebben elkaar door de schildpaddenvereniging en op de Landdagen leren kennen. We hebben dus een unicum: het eerste schildpadden-houders-huwelijk!

Mariska en Steven:

Hartelijk gefeliciteerd, wij wensen jullie veel geluk samen!

57451052 2075094265879030 1602223457985101824 n 56904950 2622016651173100 510658103822254080 n

Agenda Ledenvergadering 13/04/2019

Agenda

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging op zaterdag 13 april 2019 te Maarn.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ledenvergadering 21 april 2018
 5. Samenstelling bestuur en functionarissen. Op de ALV van 21 april 2018 is terecht opgemerkt dat de vereniging kwetsbaar is in de huidige situatie, waarbij in april 2021 vier van de vijf bestuursleden aftredend zullen zijn. Op de bestuursvergadering van 27-10-2018 is daarom een nieuw rooster voor een geleidelijk aftreden vastgesteld.
 6. Paul van Sloun (penningmeester) is tussentijds aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Paul voor een nieuwe termijn als penningmeester aan te stellen.
 7. Rob Verhoeks (algemeen bestuurslid) is tussentijds aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Rob voor een nieuwe termijn als algemeen bestuurslid aan te stellen.
 8. Jaarverslag van de vereniging over 2018 
 9. Financieel verslag over 2018 (concept balans en resultatenrekening 2018 beschikbaar in het ledengedeelte van de website)
 10. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2018. De kascommissie bestaat uit Patrick van den Elshout en Gerrit Hofstra (beiden tweede keer).
 11. Begroting 2019 (concept beschikbaar in het ledengedeelte van de website)
 12. Benoeming nieuwe kaskommissie voor het boekjaar 2019. Minimaal één van de leden van de huidige commissie moet worden vervangen.
 13. Beschermingsprojecten
 14. Trionyx
 15. Website
 16. Wetgeving en ontwikkelingen
 17. Kweekarchief
 18. Public Relations
 19. Rondvraag
 20. Sluiting

Programma Voorjaarslanddag

Zaterdag 13 april 2018

Attentie! Dit is een week eerder dan u gewend bent. Dit in verband met Pasen en Koningsdag de weekeinden erna.

Voorwoord:

Beste lezers

Dit jaar had u nog een presentatie tegoed over de Afrikaanse klepschildpad. Door een wijziging in het programma in november kon deze helaas niets plaatsvinden. Verder hebben we Eleanor Chubb bereid gevonden om naar Nederland te komen om twee presentaties te geven. Verder een presentatie over het natuurgebied “de Var” in Frankrijk. Behoudens Testudo h. hermanni is hier een keur aan reptielen en planten te aanschouwen waaronder verschillende orchideeën. Uiteraard ook weer de ledenvergadering. Het moment waarop u kunt meedenken en beslissen over hetgeen in de vereniging plaats vindt.

Wij hopen weer op een leuke en leerzame voorjaarslanddag.

Tijdstip

Presentatie-onderwerp*

Spreker

09.00 uur

Zaal open

 

10.05 uur

Opening en welkom

Voorzitter

10.15 – 11.00 uur

Houden en kweken van de Afrikaanse klepschildpad, Kinixys ssp  

Koert Langeveld i.s.m. Wilma Vertommen en  Ton van Pelt (NL)

11.00 – 11.45 uur

Turtle survival and Keeping turtles in the UK

(titel en inhoud onder voorbehoud)

Eleanor L T Chubb (UK) Engelstalig

11.45 – 13.15 uur

Pauze

 

13.15 – 14.00 uur

My experience of keeping and breeding turtles

(titel en inhoud onder voorbehoud)

Eleanor L T Chubb (UK) Engelstalig

14.00 – 14.45 uur

“De Var” (Frankrijk), landschap, planten en Testudo hermanni hermanni

Paul Redman en Floris Visser (NL)

14.45 – 15.15 uur

Pauze

 

15.15 – 15.30 uur

Terugkoppeling beschermingsprogramma’s

Job Stumpel (NL)

15.30 – 16.50 uur

Algemene ledenvergadering

Bestuur en allen (B/NL)

16.50 uur

Afsluiting

Voorzitter

Na 17.15 uur

Eten bij de chinees in Maarn (opgave tijdens landdag)

 

*Een korte impressie van de presentaties vindt u verderop in deze publicatie


Verdere informatie

 

Lees meer: Programma Voorjaarslanddag

Eerste Trionyx van 2019 onderweg naar de leden!

Het duurt niet heel lang meer voordat de Trionyx nummer 1 van dit jaar bij de leden van de Nederlands Belgische Schildpadden Vereniging op mat valt! 

Stefan Nicolaes maakte niet alleen deze fraaie foto van zijn Pracht sieraardschildpad (Rhinoclemmys pulcherrima incisa), samen met Sven Valcke schreef hij er een artikel over. Dát en nog véél meer is te vinden in de nieuwste Trionyx, het magazine van de NBSV!

Trionyx groot website 17 1

Kweekarchief bijgewerkt

Beste leden, het kweekarchief werd weer bijgewerkt en kan u hier vinden.

Vergeet niet uw nakweek aan te melden, dit kan U hier doen (na login).

Pagina 3 van 13

wordnulid

Kinosternon vogti 2019-2020

€ 943,00
Ingezameld
€ 1.000,00
Goal
95% Gedoneerd
Ga naar boven