Een lid van onze vereniging heeft de eerste uitzonderingserkenning toegewezen gekregen. De uitzonderingsaanvraag werd meteen ingediend op 1 oktober 2019, de datum waarop de wet van toepassing werd. Afgelopen week ontving hij  de eerste erkenning. De eerste in heel Vlaanderen!

Bij meer lezen, nog eens de hele wetgeving uitgelegd. 


Geschiedenis

Reeds decennia lang is men in België bezig met opstellen van een positieflijst, in de dierenwelzijnswet van 1986 is reeds voorzien dat de bevoegde dienst een lijst kan vaststellen met te houden dieren. Dieren die niet op deze lijst zijn opgenomen mogen niet verhandeld of gehouden worden. Voor zoogdieren is er reeds een lijst sinds 16 juli 2009 en in werking sinds 1 oktober 2009. (2009-07-16/08). In 2009 is er door de federale overheid  nog een eenzijdige poging ondernomen en vrij snel een positieflijst door te voeren. Echter dit initiatief was eenzijdig en is een stille dood gestorven.

Sinds enkele jaren valt dierenwelzijn onder bevoegdheid van de Vlaamse regering. Tevens ook het bijzondere aan deze wet, is dat deze enkel van toepassing is in grondgebied Vlaanderen.

Werkwijze

Een werkgroep met wetenschappers en vertegenwoordigers van opvangcentra, liefhebbersverenigingen, handelaars, dierenwelzijnsorganisaties en verenigingen voor natuurbescherming werd opgericht. Deze werkgroep stelde objectieve criteria op waaraan soorten op de lijst moeten voldoen. Daar werd er de nadruk op gelegd dat de soorten op de lijst voor een startende reptielenhouder eenvoudig te houden is, zonder gevaar voor de mens en op basis van voldoende beschikbare informatie.

Op grond van deze criteria werd de opname van krokodillen en giftige slangen op de positieve lijst sowieso niet overwogen. Ook werd uitdrukkelijk gesteld dat het niet toegelaten is om in het wild gevangen reptielen te verhandelen of houden.

Er werd gebruik gemaakt van de lijst van reptielen die in 2017 door de ‘Conseil wallon du Bien-être animal’ werd opgesteld. Voor de hagedissen, slangen en schildpadden werd de Waalse lijst overlopen en werden er zowel soorten geschrapt als soorten toegevoegd. Bij dit werk werd de ‘The Reptile Database’ met bijna 11.000 reptielensoorten geraadpleegd. Uiteindelijk werd een lijst met 422 soorten bekomen, waaronder 66 soorten schildpadden. Het aantal reptielensoorten dat potentieel voldoet aan de vastgelegde criteria, overstijgt zonder twijfel het aantal soorten dat in het huidig voorstel opgenomen is, omdat ook rekening gehouden werd met de courante beschikbaarheid en dus de frequentie van het houden van de geëvalueerde soorten. De voorgestelde Vlaamse positieve lijst is uitgebreider dan de Waalse positieve lijst omdat het aantal reptielen dat in Vlaanderen naar schatting hoger is dan in Wallonië, en omdat het aantal gehouden reptielensoorten vermoedelijk ook meer gevarieerd is.


Wat betreft schildpadden werd er input gevraagd van enkele leden van de NBSV. Wij als NBSV hebben geen officiële uitnodiging gehad om deel te nemen aan de gespreken, doch horen wij van de betrokken leden dat er op een constructieve basis onderhandeld werd, met enkele veto’s van zowel anti-dierhouderij als hobbyistengroepen en/of specialisten.

De lijst is in voege sinds 1 oktober 2019. Deze Vlaamse wetgeving heeft niets te maken met andere wetgevingen. (Vlarem, Europese invasieflijst, CITES). Als houder dien je steeds alle wetgevingen te respecteren.

Superfamilie

Familie

Subfamilie

Soort

Kinosternoidea

 Kinosternidae

 Kinosterninae

 Sternotherus minor

Kinosternoidea

 Kinosternidae

 Kinosterninae

 Sternotherus odoratus

Kinosternoidea

 Kinosternidae

 Kinosterninae

 Kinosternon acutum

Kinosternoidea

 Kinosternidae

 Kinosterninae

 Kinosternon baurii

Kinosternoidea

 Kinosternidae

 Kinosterninae

 Kinosternon flavescens

Kinosternoidea

 Kinosternidae

 Kinosterninae

 Kinosternon leucostomum

Kinosternoidea

 Kinosternidae

 Kinosterninae

 Kinosternon scorpioides

Kinosternoidea

 Kinosternidae

 Kinosterninae

 Kinosternon subrubrum

Kinosternoidea

 Kinosternidae

 Kinosterninae

 Sternotherus carinatus

Testudinoidea

 Emydidae

 Deirochelyinae

 Chrysemys dorsalis

Testudinoidea

 Emydidae

 Deirochelyinae

 Chrysemys picta

Testudinoidea

 Emydidae

 Deirochelyinae

 Malaclemys terrapin

Testudinoidea

 Emydidae

 Emydinae

 Clemmys guttata

Testudinoidea

 Emydidae

 Emydinae

 Emys orbicularis

Testudinoidea

 Emydidae

 Emydinae

 Emys trinacris

Testudinoidea

 Emydidae

 Emydinae

 Glyptemys insculpta

Testudinoidea

 Emydidae

 Emydinae

 Terrapene carolina

Testudinoidea

 Emydidae

 Emydinae

 Terrapene ornata

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Cuora amboinensis

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Cuora bourreti

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Cuora flavomarginata

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Cuora galbinifrons

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Cuora mouhotii

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Cuora picturata

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Cuora trifasciata

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Cyclemys dentata

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Geoclemys hamiltonii

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Geoemyda spengleri

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Mauremys annamensis

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Mauremys caspica

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Mauremys japonica

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Mauremys leprosa

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Mauremys mutica

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Mauremys nigricans

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Mauremys reevesii

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Mauremys rivulata

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Mauremys sinensis

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Geoemydinae

 Siebenrockiella crassicollis

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Rhinoclemmydinae

 Rhinoclemmys funerea

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Rhinoclemmydinae

 Rhinoclemmys pulcherimma

Testudinoidea

 Geoemydidae

 Rhinoclemmydinae

 Rhinoclemmys punctularia

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Astrochelys radiata

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Chelonoidis carbonarius

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Chelonoidis denticulatus

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Chersobius signatus

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Geochelone elegans

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Geochelone platynota

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Indotestudo elongata

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Indotestudo forstenii

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Kinixys belliana

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Kinixys homeana

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Kinixys nogueyi

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Stigmochelys pardalis

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Testudo graeca

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Testudo hermanni

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Testudo horsfieldii

Testudinoidea

 Testudinidae

 -

 Testudo marginata

-

 Chelidae

 Chelodininae

 Chelodina longicollis

-

 Chelidae

 Chelodininae

 Chelodina mccordi

-

 Chelidae

 Chelodininae

 Chelodina oblonga

-

 Chelidae

 Chelodininae

 Chelodina parkeri

-

 Chelidae

 Chelodininae

 Emydura subglobosa

Pelomedusoidea

 Pelomedusidae

 -

 Pelomedusa subrufa

Pelomedusoidea

 Pelomedusidae

 -

 Pelusios carinatus

Pelomedusoidea

 Pelomedusidae

 -

 Pelusios castaneus

Pelomedusoidea

 Pelomedusidae

 -

 Pelusios niger

Lijst schildpadden op de Vlaamse positieflijst reptielen.

 

Dynamische lijst

Het dynamisch karakter van dergelijke lijst is een belangrijk aspect van het huidig voorstel. Een dynamische lijst betekent enerzijds dat een erkenning kan worden aangevraagd voor het houden van een soort die niet voorkomt op de positieve lijst, en anderzijds een soort kan worden geschrapt of toegevoegd aan de lijst.

De Raad werkte dan ook procedures uit voor de courante aanvragen. Ze stelt voor dat de aanvragen behandeld worden door een comité van deskundigen, dat bestaat uit vertegenwoordigers van belangengroepen, wetenschappelijke en veterinaire deskundigen. Elke 2 jaar wordt de volledige lijst herzien.

 mappositief

Op bovenstaande beslissingsboom kan je volgen waar je je als hobbyist in Vlaanderen nu moet aan houden.

 

Erkenningsaanvraag voor soorten die niet op de lijst staan.

Men moet enkel een erkenning aanvragen voor dieren die niet op de lijst staan. De aanvrager dient een aanvraag in alvorens hij de soort reeds in bezit heeft. Het aanvraagformulier is te downloaden op de site van de Vlaamse overheid. http://www.huisdierinfo.be/welke-reptielen-mag-je-houden

Het aanvraagdossier bestaat uit 2 zaken,  de erkenningsaanvraag en het betaalbewijs. Deze dienen te verstuurd worden naar de Dienst dierenwelzijn. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan de Vlaamse Dierentuincommissie. Daarna wordt het dossier voorgelegd aan het kabinet van de bevoegde minister. Deze dient binnen de 6 maanden na ontvangst van jouw aanvraag te beslissen over de erkenningsaanvraag.

Bij positieve beslissing heb jij als houder de erkenning om de desbetreffende soort die niet op de positieflijst staat te houden.

Soorten die niet op de lijst staan, maar je reeds in bezit hebt van voor 1 oktober 2019

De dieren die je had van voor de wetgeving mag je houden, echter niet verhandelen, gratis weggeven of je groep uitbreiden.

Bewijzen dat je deze had van voor de wetgeving, dit kan door middel van verklaring van een dierenarts, aankoopbewijs of registratie online (nog tot 30 november 2019 https://www.huisdierinfo.be/aangifte-reptielensoort-die-niet-op-de-positieve-lijst-van-reptielen-staat )

Let op: Als je jouw bestaande groep wil uitbreiden, dien je ook een erkenningsaanvraag in te dienen!

NBSV

Als lid van de NBSV helpen wij jou met jouw aanvraag. Contacteer Kevin Van Hoecke & Ruben Lybaert via volgend e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook alle info omtrent deze positieflijst staat op onze website.

Referentielijst:

- Staatsblad besluit C-2019/30349
- Website dienst dierenwelzijn Vlaanderen: https://www.lne.be/dierenwelzijn
-

Beschermingsproject 2022: Cyclanorbis elegans (Zuid-Soedan)

Het beschermingsproject dat de NBSV in 2022 steunt, gaat over de rugvlekweekschildpad (Nubian flapshell turtle, Cyclanorbis elegans).
  Startdatum: Jan, 1 2022   Einddatum: Dec, 31 2022
€2.447 Gedoneerd
€3.500 Doel

Doneer meteen aan het beschermingsproject door de onderstaande QR-code te scannen met de camera met van je mobiel!

QR code Beschermingsproject 2022

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 20 februari 2022 zijn door 37 kwekers 1119 nakweekdieren opgegeven.
Ga naar boven