Sinds 26 november 2019 zijn deze wijzigingen zijn aan het internationale beschermingsniveau van kracht gegaan.

De wijzigingen aan Europese Bijlagen A en B van de Verordening (EG) 338/97, die het CITES-verdrag toepast binnen de Europese Unie, zal van kracht gaan op 14 december 2019.

DIt gaat over volgende soorten; Cuora bourreti, Cuora picturata, Mauremys annamensis, Geochelone elegans en de Malacochersus tornieri (Deze laatste was reeds opgenomen in Bijlage A op EU Niveau.

Deze soorten zullen vanaf 26 november 2019 van het hoogste niveau van bescherming genieten waardoor de internationale handel in deze dieren, afkomstig uit het wild, verboden wordt. Hieronder vindt u de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om deze dieren in uw bezit te kunnen houden, ermee te kweken, aan te kopen of te verkopen, of andere vormen van commerciële activiteiten mee te doen.Deze soorten zullen vanaf 26 november 2019 van het hoogste niveau van bescherming genieten waardoor de internationale handel in deze dieren, afkomstig uit het wild, verboden wordt. Hieronder vindt u de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om deze dieren in uw bezit te kunnen houden, ermee te kweken, aan te kopen of te verkopen, of andere vormen van commerciële activiteiten mee te doen.

Deze bepalingen hebben betrekking op alle specimens van de betrokken soort: zowel levende dieren, dode dieren (kadaver, opgezette dieren, eieren) of delen daarvan (schedels, skeletten, huid, veren, etc.) als hun producten. In deze omzendbrief gebruiken we de term “dier” (verwijzend naar een levend dier) omdat dit het meest van toepassing is, maar andere specimens zijn eveneens van tel.

 

Heeft u reeds 1 of meerdere van deze dieren in uw bezit en wilt u deze gewoon in uw bezit blijven houden? Dan moet u:

1/ Een inventaris indienen (via www.citesinbelgie.be; zie instructiebrief die later verstuurd zal worden) waarmee u aangeeft dat u dit/deze dier(en) in uw bezit heeft vóór 26 november 2019.1:

✓ Gegevens van de kweker/winkel/vorige eigenaar van het dier
✓ Datum van verwerving
✓ Chipnummer of ringnummer indien aanwezig, anders foto van het dier (volledig dier in profiel, en detailfoto van de kop)

2/ Indien de soort reeds vóór 26 november 2019 opgenomen was op Bijlage B/II, dient u een bewijs van legale mee in te dienen met uw inventaris (overdrachtsverklaring, factuur, oude foto’s, gele kopij van de invoervergunning die door de douane werd afgestempeld, …). Indien u dit bewijs niet heeft, zal uw dossier geval per geval bekeken worden.

Deze inventaris moet u ten laatste op 25 januari 2020 online indienen via www.citesinbelgie.be.

Heeft u reeds 1 of meerdere van deze dieren in uw bezit en wilt u hiermee kweken of deze verhandelen? Dan moet u:

1/ Een Europees certificaat aanvragen vooraleer u het dier kan verkopen of te koop kan aanbieden of ermee kan kweken. Deze aanvraag dient u in via onze online database (www.citesinbelgie.be doorklikken naar “online loket”).

Ter ondersteuning van uw aanvragen moet u ook uw bewijs van legale herkomst indienen (dit voor soorten die reeds in Bijlage B/II waren opgenomen). Dit kan in de vorm van een overdrachtsverklaring, factuur, referentie naar invoervergunning, oude foto’s die kunnen aantonen van wanneer het dier in uw bezit was. Indien u geen afdoende bewijs van legale herkomst heeft voor een soort die reeds op CITES was opgenomen, raden wij u aan om contact op te nemen met de dienst. Uw dossier zal dan geval per geval bekeken worden.

2/ Een Europees certificaat, geldig voor alle mogelijke commerciële activiteiten binnen de EU, kan maar afgeleverd worden als het dier permanent en uniek gemerkt is. Deze identificatie kan door een vaste gesloten pootring met een uniek nummer (voor levende of opgezette vogels) of door een microchip (voor andere levende of opgezette dieren). Indien de soort niet gechipt kan worden (vb. omdat dit volgens uw dierenarts niet mogelijk is omwille van de grootte van het dier (vb. kleine levende reptielen) (attest van de dierenarts is vereist) of omdat het om een huid, skelet, … gaat) kan de dienst CITES u een beperkt, transactie-specifiek certificaat afleveren. Dit wil zeggen dat u het specimen kan verkopen maar dat de volgende eigenaar dit enkel kan indien hij een nieuw certificaat aanvraagt. Op deze manier wordt de traceerbaarheid en dus de legale handel beter gecontroleerd.

3/ Een register van binnenkomst (aankoop en geboorte) en vertrek (verkoop en sterfte) systematisch bijhouden en aanvullen. Het model van register van binnenkomst en vertrek kan u opvragen bij de dienst CITES (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of downloaden op onze website (www.citesinbelgie.be). Dit is niet vereist voor personen die slechts over één beschermd CITES-dier beschikken.

WIlt u in de toekomst zo een dier aankopen binnen Belgie of binnen de Europese unie? Dan moet u:

1/ Een geldig Europees certificaat eisen van uw leverancier vooraleer u het dier aankoopt: check hierbij of het gaat om een certificaat dat geldig is voor commerciële activiteiten (bovenaan rechts) waarbij er geen beperkingen zijn die de verkoop aan uzelf zouden verbieden (lees de speciale opmerkingen onderaan het certificaat in vak 20).

2/ Check ook dat de identificatie vermeld op het Europees certificaat overeenkomt met het specimen dat u aankoopt.

3/ Een register van binnenkomst (aankoop en geboorte) en vertrek (verkoop en sterfte) systematisch bijhouden en aanvullen. Het model van register van binnenkomst en vertrek kan u opvragen bij de dienst CITES

 

Beschermingsproject 2022: Cyclanorbis elegans (Zuid-Soedan)

Het beschermingsproject dat de NBSV in 2022 steunt, gaat over de rugvlekweekschildpad (Nubian flapshell turtle, Cyclanorbis elegans).
  Startdatum: Jan, 1 2022   Einddatum: Dec, 31 2022
€2.447 Gedoneerd
€3.500 Doel

Doneer meteen aan het beschermingsproject door de onderstaande QR-code te scannen met de camera met van je mobiel!

QR code Beschermingsproject 2022

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 20 februari 2022 zijn door 37 kwekers 1119 nakweekdieren opgegeven.
Ga naar boven