Beste leden en sympathisanten,

Half maart hebben we moeten besluiten om de landdag van 25 april te annuleren. De ontwikkelingen in de weken daarna hebben helaas laten zien dat dit een goede beslissing was.

Op dat moment wisten we nog niet, wat te doen met het geplande programma van 25 april. Het bestuur heeft daarover beraadslaagd en daarbij ook enkele suggesties van leden besproken. Uiteindelijk is besloten om de lezingen zoveel mogelijk te verplaatsen naar de najaarslanddag van dit jaar.

Deze wordt gehouden te Maarn, op  zaterdag 28 november. Ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) zal op deze dag worden gehouden. De agenda en de vergaderstukken zullen drie weken tevoren op het ledendeel van de website beschikbaar zijn.

Het is nog niet te zeggen, wanneer wij elkaar weer zullen kunnen ontmoeten. De eerstvolgende gelegenheid is heel misschien de zomerlanddag te Londerzeel, maar zeker is dat niet meer. De ontwikkelingen in België, alsook in Nederland maken verplaatsing van de zomerlanddag denkbaar. Nadere berichtgeving volgt hierover nog.

Het bestuur wenst u allen een goede gezondheid toe. Zorg voor elkaar!

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 10 oktober 2020 zijn door 9 kwekers 69 nakweekdieren opgegeven.

Beschermingsproject 2020-2021: de TSA-stralenschildpaddencrisis op Madagaskar

Het beschermingsproject dat in 2020 en 2021 door de NBSV gesteund wordt, is het TSA project voor stralenschildpadden op Madagaskar.
  Start date: Dec, 3 2019   End date: Dec, 31 2020
€ 1.589 Ingezameld
€ 2.000 Goal
Ga naar boven